5.4 Minstedimensjon

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.4 Minstedimensjon

Minste dimensjon for offentlig leidning er normalt 100 mm, dersom det ikkje er krav til brannvatn. Minste dimensjon for offentlig leidning ved krav til brannvatn er normalt 150 mm.

Viser og til:

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Minste innvendige dimensjon for kommunal hovudleidning er 150 mm dvs. 150 mm STJ, 160 mm PVC og 180 mm PE). Det blir elles synt til VA-miljøblad nr 82. Vatn til brannsløkking.

 

For Giske, Hareid, Sula og Sykkylven  kommune samt Herøy vasslag gjeld spesielt;

Utan krav om brannvatn er tilsvarande krav 63 mm utvendig dimensjon.