6.1 Val av leidningsmateriale

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.1 Val av leidningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, Valg av rørmateriell skal være rettleiande. Eigna dimensjonar, pris, omsyn til lagring og reparasjonsrutinar må og vurderast.

Kontakt VA-ansvarlig i kommunen for meir informasjon.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Alle spillvassleidningar skal ha ein rødbrunfarge/rødbrun stripe/merking

 

Ved bruk av materiale GRP skal det leverast dokumentert styrkeberekning (FEM-analyse.

 

PVC røyr og utstyr som ikkje er generelt godkjent til bruk, blir vurdert i kvar einskild tilfelle og behandla som ein dispensasjon frå VA norma.