6.11 Bend i grøft

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.11 Bend i grøft

Bend i grøft er ikkje tillatt. Vinkelendring i samband med kummar blir bestemt i samråd med VA-ansvarlig i kommunen.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Ved bruk av prefabrikkerte kummar blir eit bend med maksimal avbøying 45 grader montert umiddelbart utanfor kumvegg på nedstraums side tillatt brukt.

 

Det skal brukast langbend på større avvinklingar enn 15 grader, frå og med 315 mm kan kortbend brukast.

 

Eventuell bruk av bend i grøft inntil 15 grader skal godkjennast av VA-ansvarleg.