6.17 Tettleiksprøving

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.17 Tettleiksprøving

Tettleiksprøving av leidninger skal gjerast i samsvar med NS-EN 1610. Metoden for utføring av tettleiksprøving av sjølvfallsleidningar etter NS-EN 1610, er nærare forklart i VA/Miljø-blad nr. 24, Tetthetsprøving av selvfallsledninger.

Tettleiksprøving av kummar skal utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 63, Tetthetsprøving av kum.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Trykkavløpsledninger skal trykkprøves i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 25, UT. Trykkprøving av trykkledninger.

For selvfallsledninger vises det også til NS 3550. Selvfallsledninger og kummer. Tetthetsprøving med luft.