6.6 Styrke og overdekking

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.6 Styrke og overdekking

Trykkleidningar skal ikkje utsetjast for høgare innvendig trykk enn nominelt trykk, PN. Trykkstøyt skal ikkje overskrida nominelt trykk.

Kommunale leidninger skal normalt leggjast med ei overdekking på mellom 1,5 og 2,5 m under ferdig opparbeida veg/terreng. Ved stor leggedjupne må ansvarlig prosjekterande kontakta leverandør for å avklare om leidningen har tilstrekkelig styrke.

Sjå VA/Miljø-blad nr. 10 (PT), 11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 14 (PTA), 15 (PTV) og 16 (PT), avsnitt om styrke og overdekning. Sjå og NS-EN 1295-1. Styrkeberegning av nedgravde rørledninger under forskjellige belastningsforhold.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

For kommunane Stranda, Sykkylven, Volda, Ørsta og Ålesund (Indre) er frostfri djupne sett til 1,5 meter. Dersom mindre overdekking skal brukast, må VA ansvarleg godkjenne dette.

 

For kommunane Giske, Hareid, Herøy, Sula og Ålesund (Nordre og Ytre) er frostfri djupne sett til 1,2 meter.