6.7 Røyrledningar og røyrdelar

For: Strand Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Se vedlegg 3: Materiakrav til vann- og avløpsrør. Rør og rørdeler som ønskes benyttet i korrosive masser skal på forhånd være godkjent av VA-ansvarlig. Materiell, dimensjon og trykklasse på kloakkpumpeledning skal avklares etter nærmere avtale med VA-ansvarlig.