7.16 Tettleiksprøving

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.16 Tettleiksprøving

Tettleiksprøving av leidninger skal gjerast i samsvar med NS-EN 1610. Metoden for utføring av tettleiksprøving av sjølvfallsleidningar etter NS-EN 1610, er nærare forklart i VA/Miljø-blad nr. 24, UTA. Tetthetsprøving av selvfallsledninger.

Tettleiksprøving av kummar skal utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 63, UT. Tetthetsprøving av kum.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

For tettheitsprøving av leidningar og kummar blir det vist til vedlegg B3.

 

Dersom forholda vanskeleggjer tetthetsprøving av overvassleidningar, kan kamerainspeksjon vere godkjent som dokumentasjon etter avtale med VA-ansvarleg i kommunen.