7.6 Styrke og overdekking

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.6 Styrke og overdekking

Kommunale leidninger skal normalt leggjast med ei overdekking på mellom 1,5 og 2,5 m under ferdig opparbeida veg/terreng. Ved stor leggedjupne må ansvarlig prosjekterande kontakta leverandør for å avklare om leidningen har tilstrekkelig styrke.

Sjå VA/Miljø-blad nr. 10 (PT), 11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 14 (PTA), 15 (PTV) og 16 (PTV), avsnitt om styrke og overdekning. Sjå og NS-EN 1295-1. Styrkeberegning av nedgravde rørledninger under forskjellige belastningsforhold.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

I Stranda, Sykkylven, Volda, Ørsta og Ålesund (Indre) er frostfri djupne sett til 1,5 meter. Dersom mindre overdekking skal brukast, må VA ansvarleg godkjenne dette.

 

I Giske, Hareid, Herøy vasslag, Sula og Ålesund (Nordre og Ytre) er frostfri djupne sett til 1,2 meter.