Giske

• Nynorsk • Bytt til Bokmål

Om Giske Kommune

Adresse:
Valderhaug 4, 6050 Valderøya
Kontaktinfo:
Rolf Martinsen, e-post: roma@giske.kommune.no

 

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Giske

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Giske Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
A1_Normtegning_Plan og lengdeprofil_Sunnmøre PDF 2020-10-20 07:40:48
A2_grøftesnitt PDF 2020-10-20 07:40:49
A3_Alt_grøftesnitt - 3 nivå PDF 2020-10-20 07:40:51
A4_Tilknytning vassforsyning PDF 2020-10-20 07:40:51
A5_Stikkledning_Vann PDF 2020-10-20 07:40:53
A5 - B Tilknyting sprinklaranlegg PDF 2020-10-20 07:40:52
A6_stikkledning_Avløp PDF 2020-10-20 07:40:54
A7_Forenkla_Kumløysing PDF 2020-10-20 07:40:56
A8_Vannkum_i_veg PDF 2020-10-20 07:40:58
A9_Grøftesteng_Betong PDF 2020-10-20 07:40:58
A10_Grunnvassperre_Leire PDF 2020-10-20 07:41:00
A11_Midlertidig_Sandfangskum PDF 2020-10-20 07:41:01
A12_Sandfangkum PDF 2020-10-20 07:41:02
A13_Steinfelle_VA PDF 2020-10-20 07:41:03
A14_Utforming-av-tørroppstilt-avløpspumpestasjon_Plan PDF 2020-10-20 07:41:05
A15_Utforming-av-tørroppstilt-avløpspumpestasjon_Snitt PDF 2020-10-20 07:41:07
B1 - Krav til VA-rammeplan PDF 2020-10-20 07:41:22
B2 - Sjekkliste teknisk plan, sluttdoumentasjon og overtaking PDF 2020-10-20 07:41:46
B3 Krav til sluttdokumentasjon PDF 2021-01-14 15:54:42
B4 Norm for overvasshandtering PDF 2020-10-20 07:42:28
B5 Førehandsuttale og røyrleggarmelding PDF 2020-10-20 07:42:48
Sanitærreglement - Ålesund PDF 2015-12-03 11:49:37