Sandnes

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Sandnes Kommune

Adresse:
Postboks 583, 4305 Sandnes
Kontaktinfo:
Kjell-Åge Askvik, tlf: 51 33 60 00/51 33 57 29, e-post: kjell.age.askvik@sandnes.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Sandnes

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Sandnes Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Administrative bestemmelser PDF 2020-12-02 10:45:20
Vedlegg 1 Kum med prefabrikkert bunn, vann PDF 2023-08-15 13:33:56
Vedlegg 2 Kum med prefabrikkert bunn, Avløp PDF 2020-12-02 10:45:24
Vedlegg 3 Materiakrav til vann- og avløpsrørl PDF 2020-12-02 10:45:25
Vedlegg 4 Mottakskontroll av betongrør og kummer PDF 2020-12-02 10:45:27
Vedlegg 5 Materialkrav armatur PDF 2020-12-02 10:45:30
Vedlegg 6 Stikkledninger PDF 2020-12-02 10:45:31
Vedlegg 7 Pumpestasjoner vann PDF 2020-12-02 10:45:36
Vedlegg 8 Pumpestasjoner avløp PDF 2020-12-02 10:45:37
Vedlegg 9 Overvannshåndtering PDF 2023-09-28 14:00:07