Drammen

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Drammen Kommune

Postadresse:
Drammen kommune
Postboks 7500
3008 DrammenBesøksadresse:
Drammen kommune,
Vann- og avløpsforvaltning
Skogliveien 4D
3047 Drammen
Kontaktinfo:

e-post: va-norm[at]drammen.kommune.no

Revisjoner:
VA-normen er et levende dokument. Sjekk ut vedlegget Revisjonshistorikk øverst i listen over vedlegg hvis det er et par uker eller måneder siden sist, det kan ha skjedd noe i mellomtiden. 😉

Finner du feil, linker som ikke fungerer eller dårlige løsninger, vil vi veldig gjerne høre fra deg. Da gir du oss sjansen til å rette det opp. 🙂

 

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Drammen

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Drammen Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Revisjonsliste_2024-05-15 PDF 2024-05-15 09:45:39
Vedlegg 1.1 - Instruks for innmåling PDF 2021-02-12 12:20:00
Vedlegg 1.2 - Kontroll av jordingsforbindelse PDF 2017-07-06 14:47:39
1-03 - Private stikkledninger_Drammen_23-12-2021 PDF 2021-12-23 13:41:21
Vedlegg-1.11-Kap.-16-Overtakelsesprotokoll PDF 2022-02-23 16:32:25
Vedlegg-2.10-Generelle-retningslinjer-for-utfoerelse-av-grunnundersoekelser PDF 2021-05-26 14:16:37
Vedlegg-2.11-Kantstein-og-brostein PDF 2022-02-23 16:32:26
3-03 (1) - Sjekkliste mottakskontroll PDF 2020-04-23 12:47:40
3-03 (1-1) - Akseptkriterier for betongrør og -kummer PDF 2020-04-23 12:45:13
3-03 (2) - Sjekkliste armatur PDF 2020-04-23 12:45:16
3-03 (3) - Sjekkliste grøfteutførelse PDF 2020-04-23 12:45:09
3-04 - Skjema_Sveiselogg for elektrosveising DOCX 2023-06-14 12:35:43
Vedlegg 3.3 - Slokkevann for brannvesenet og sprinkleranlegg PDF 2022-09-27 11:55:41
Vedlegg-3.27-VA-34-Prinsipploesning-for-forankring-av-stoepejernsroer-i-kulvert PDF 2021-05-20 12:24:26
Vedlegg-3.28-VA-26A-Forankring-av-trykkledninger-duktilt-stoepejern PDF 2021-05-20 12:24:26
Vedlegg 3.30 - Forankring av trykkledninger i støpejern vha spunt PDF 2019-12-16 11:42:30
Vedlegg-3.31-VA-26C-Forankring-av-trykkledninger-stj.-vertikalavvinkling PDF 2022-02-23 16:32:26
Vedlegg-3.34-VA-26F-Forankring-av-trykkledninger-overgang-PE-ledn-stoepejern PDF 2021-05-20 12:24:27
Vedlegg 3.35 (VA-29C) - endekum for pumpeledning PDF 2022-09-27 12:06:29
4-02 - Grøftesnitt PDF 2020-03-05 11:53:59
Vedlegg-4.3-Reparasjon-Avloep-Betongroer PDF 2021-05-20 12:24:28
Vedlegg-4.10-VA-14-Plasstoept-avloepskum PDF 2021-05-20 12:24:29
Vedlegg 4.11 - prefab avløpskum DN250 - 300 PDF 2018-12-21 11:13:25
Vedlegg-4.12-VA-15B-Bunnseksjon-med-forskjoevede-sideloep-DN160-DN200mm PDF 2021-05-20 12:24:29
Vedlegg-4.13-VA-35-Prinsipptegning-for-etablering-av-kum-paa-eksisterende-ledning PDF 2021-05-20 12:24:30
Vedlegg 4.19 - stakespylekum m DN400 stigerør PDF 2018-12-21 13:45:06
Vedlegg-4.23-VA-30-Prinsipploesning-fallkum PDF 2021-05-20 12:24:31
Vedlegg-4.25-Overgang-fra-PVC-til-btg-muffe PDF 2022-03-02 12:59:01
Vedlegg-5.1-Kumstiger PDF 2022-03-02 12:59:01
5-02 - Vannkummer og slokkevannsuttak PDF 2022-11-25 13:56:15
5-04 - Provisoriske vann- og avloepsanlegg PDF 2021-05-20 12:24:25
5-05 - Rehabilitering av ledning og etablering av ny kum PDF 2019-08-21 14:07:24
Vedlegg-5.10-VA-22-Monteringsprinsipp-kumtopp PDF 2022-02-17 15:58:58
Vedlegg-5.11-Prosedyre-for-rehabilitering-av-kumtopp-ved-reasfaltering PDF 2021-05-20 12:24:33
Vedlegg 5.12 - Kumanvisere PDF 2023-01-23 16:04:32
6-01 - Avløpspumpestasjon PDF 2019-01-07 14:13:22
7-01 - Sandfang og sluk PDF 2019-06-14 13:23:32
7-02 - Bekkeinntak PDF 2019-01-04 15:50:40
VA-norm for elektro og automatisering PDF 2023-01-11 11:22:02
Avtalevilkår - vann og avløp PDF 2021-08-13 09:12:25
Vannavstenging - rutiner for bestilling PDF 2021-12-20 16:17:57
Søknad om sanitærabonnement PDF 2020-06-09 07:27:05
Retningslinjer sprinkleranlegg tilkoblet drikkevannsforsyning PDF 2020-10-19 10:01:09