Rana

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Rana Kommune

Adresse:
​Postboks 173, 8601 Mo i Rana
Kontaktinfo:
Hilde Sandstedt, tlf: 75 14 53 52 / 916 75 100, e-post: hilde.sandstedt@rana.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Rana

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Rana Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Skjema - Kontrollskjema for innmåling og dokumentasjon DOC 2019-03-01 13:15:36
Skjema - Kumliste XLS 2017-11-06 08:38:31
Skjema - Trykkprøving viskoelastisk PDF 2017-10-23 12:12:58
Skjema - Trykkprøving PDF 2017-10-23 12:12:56
Spesifikasjon - Automasjon PDF 2021-06-16 07:26:23
Spesifikasjon - Avløpspumpestasjoner PDF 2019-08-27 12:05:03
Spesifikasjon - Frostsikring PDF 2020-03-25 07:16:57
Spesifikasjon - Innhold VAO-plan PDF 2019-02-06 15:18:53
Spesifikasjon - Trykkøkningsstasjoner PDF 2018-11-15 13:39:13
Spesifikasjon - Utførelse av rørinspeksjon PDF 2019-05-15 07:19:59
Spesifikasjon - Kummerking PDF 2018-12-18 11:22:42
Spesifikasjon - Merkesystem PDF 2022-04-07 08:38:33
Spesifikasjon - Vannmålere PDF 2019-02-05 15:42:10
Veiledning - Anleggsdokumentasjon i bilder PDF 2018-05-23 07:16:26
Veiledning - Overvannshåndtering PDF 2020-05-15 11:32:44
Veiledning - Slokkevann PDF 2019-09-05 06:34:33
Veiledning - VA anlegg i flomålet PDF 2018-10-02 09:13:50
Veiledning - Soknad og sluttdokumentasjon PDF 2022-01-11 07:59:18
Tegning - RK-G01 Sandfangskum i gate PDF 2020-11-03 07:28:31
Tegning - RK-G02 Sandfangskum i grøft PDF 2020-11-03 07:28:32
Tegning - RK-H01 Plan og profil PDF 2020-11-03 07:28:39
Tegning - RK-H02 Grøftebestemmelser PDF 2020-11-03 07:28:40
Tegning - RK-H03 Grøftesnitt PDF 2020-11-03 07:28:41
Tegning - RK-H04 Plasstøp-forankring PDF 2020-11-03 07:28:43
Tegning - RK-H05 Vannkum PDF 2020-11-03 07:28:44
Tegning - RK-H06 Reduksjonskum PDF 2020-11-03 07:28:46
Tegning - RK-H07 Avløpskum PDF 2020-11-03 07:28:48
Tegning - RK-H08 Detaljer spillvannskum ISO-View PDF 2020-11-03 07:28:50
Tegning - RK-H09 Ledningsgrøfter i bratt terreng PDF 2020-11-03 07:28:51
Tegning - RK-H10 Fordrøyningsmagasin betongrør PDF 2020-11-03 07:28:53
Tegning - RK-H11 Fordrøyningsmagasin plastkasetter PDF 2020-11-03 07:28:54
Tegning - RK-H12 Vannmåler i kum PDF 2020-11-03 07:28:55
Tegning - RK-H13-1 Prefabrikert pumpestastjon spillvann Detaljplan PDF 2020-11-03 07:28:58
Tegning - RK-H13-2 Prefabrikert pumpestastjon spillvann Våtoppstilt PDF 2020-11-03 07:28:59
Tegning - RK-H13-3 Prefabrikert pumpestastjon spillvann Tvilling tørroppstilt PDF 2020-11-03 07:29:01
Tegning - RK-H14 Åpen grøft flomvei PDF 2020-11-03 07:29:04
Tegning - RK-H15 Utløp for overvannsrør og kulverter PDF 2020-11-03 07:29:06