Stjørdal

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Stjørdal Kommune

Adresse: 
Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal
Kontaktinfo: 
Even Blengsli, tlf 952 33 276, e-post: postmottak@stjordal.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Stjørdal

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Stjørdal Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Administrative-bestemmelser-Stjørdal-rev.1 PDF 2020-01-24 12:08:14
Sanitærreglement for Stjørdal kommune PDF 2020-01-24 11:52:08
VA_Norm_Revisjonsliste_2019 XLSX 2019-12-12 08:55:38
ST-307_REV2_Standard Avløpskum PDF 2019-12-12 08:52:06
Norm_avløpspumpestasjoner_tekniske krav_Stjørdal PDF 2019-10-24 11:40:36
Innmålingsinstruks for dokumentasjon av VA-anlegg_Stjordal PDF 2019-02-08 16:02:32
ST-201 Standard vannkum_REV3_2022 PDF 2022-01-18 13:58:04
ST-202 Anboring på vannledning og avstenging av stikkledning PDF 2016-05-25 08:59:05
ST-203 Forankring av trykkledning PDF 2016-05-25 08:59:02
ST-301 Generelle grøftesnitt PDF 2016-05-25 08:59:00
ST-302 Standard frostisolering av ledningsgrøft PDF 2016-05-25 08:58:57
ST-304_Sandfangkum_betong_2019 PDF 2019-03-18 13:22:44
ST-305 Hjelpesluk PDF 2016-05-25 08:59:13
ST-312_ SANDFANGKUM med INFILTRASJON PDF 2019-07-17 14:12:36
Vedlegg A - Standard kumkort (rev. 2.1.2014) XLTX 2016-05-24 15:56:19
Normtegn_101_APS uten mellomdekke_plan PDF 2019-07-19 09:54:52
Normtegn_102_APS_uten mellomdekke_snitt PDF 2019-07-19 09:55:41
Normtegn_201_APS med mellomdekke_plan PDF 2019-07-19 09:56:51
Normtegn_202_ APS med mellomdekke_snitt PDF 2019-07-19 09:57:22
Vedlegg C - IVF-kurve for Trondheim (1967-2010) PDF 2016-05-24 15:56:26
Vedlegg D - Sjekkliste sluttdokumentasjon for utførende PDF 2016-05-24 15:56:22