Asker

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Asker Kommune

Adresse:
Fusdalbråten 4, 1387 Asker
Kontaktinfo:
Fatih Yakici, e-post: Fatih.Yakici@asker.kommune.no

Martin Stensland, e-post: Martin.Stensland@asker.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Asker

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Asker Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Vedlegg A1. Instruks - Struktur for leveranse av FDV og sluttdokumentasjon PDF 2021-06-18 10:20:36
Vedlegg A2. Instruks - Innmåling av VA-anlegg PDF 2022-01-03 14:12:00
Vedlegg A3. Instruks - Rørinspeksjonsdata PDF 2021-06-18 10:20:51
Vedlegg B1. Veileder - Beregning av vannføring PDF 2022-03-08 07:52:20
Vedlegg B2. Veileder - Leveranse Produktdokumentasjon PDF 2021-08-25 07:11:36
Vedlegg C1. Skjema - Tinglyst erklæring om hovedledningsnett på privat grunn PDF 2022-08-10 08:31:17
Vedlegg D1. Informasjon- Standard abonnementsvillkår administrative bestemmelser PDF 2022-08-10 08:33:44
Vedlegg E1. Mal - Mappestruktur for FDV og sluttdokumentasjon ZIP 2021-06-18 11:01:39
Vedlegg E2. Mal - VA-notat for prosjektdokumentasjon PDF 2022-09-12 06:45:17
Vedlegg F1. Prinsippløsning - Toppløsning PDF 2021-11-05 14:49:53
Vedlegg F2. Prinsippløsning - Avløp - Minikum PDF 2021-11-05 14:50:44
Vedlegg F3. Prinsippløsning - Vann - Prefab. VK DN2400 mtopplate PDF 2022-02-23 08:40:20
Vedlegg F4.Prinsippløsning - Avløp - Nedstigningskum PDF 2021-11-05 14:40:27
Vedlegg F5. Prinsippløsning - Vann - Prefab.VK DN2000 Fleksibelt kombikryss PDF 2022-02-25 13:41:13
Vedlegg F6.Prinsippløsning - Grøftetverrsnitt PDF 2022-05-11 11:45:22
Vedlegg F7.Prinsippløsning - Merking av rør PDF 2022-02-25 13:09:04
Vedlegg F8. Prinsippløsning - Eierforhold kommunale og private ledninger PDF 2022-03-08 09:48:09
Vedlegg F9.Prinsippløsning - Bannkum-skilting PDF 2022-03-23 15:49:17
Vedlegg F10. Prinsippløsning - Fordelingskum DN1600 PDF 2022-08-10 08:20:19
Bilag 2A Innmålingsskjema for private stikkledninger PDF 2015-12-01 08:18:55
Vedlegg 18_baio_nedgravd brannpost PDF 2018-10-01 13:35:23