Fitjar

• Nynorsk • Bytt til Bokmål

Om Fitjar Kommune

Adresse:
Fitjar, 5419 Fitjar
Kontaktinfo:
Karl Magne Engesund, tlf: 90 85 68 47, e-post: kaen@fitjar.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Fitjar

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Fitjar Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
A1_Normtegning_Plan og lengdeprofil PDF 2021-04-30 11:39:05
A2_Normtegning_grøftesnitt_1_Plan PDF 2021-04-30 11:39:06
A3_Normtegning_grøftesnitt_2_Plan PDF 2021-04-30 11:39:07
A4_Normtegning_grøftesnitt_3_Plan PDF 2021-04-30 11:39:08
A5-A_Kumskjema-A(Eidfjord) PDF 2021-04-30 11:39:10
A5-A_Kumskjema-A(Eidfjord) XLSX 2021-04-30 11:39:11
A5-B Kumskjema - B (BVA) XLSX 2021-04-30 11:39:12
A5-B-Kumskjema-B-BVA PDF 2023-01-13 14:14:20
A6_Grøftestengel_m_Betong PDF 2021-04-30 11:39:12
A7_Grøftestengel_m_Leire PDF 2021-04-30 11:39:13
A8-A_Stikkleidning_Vatn PDF 2021-04-30 11:39:15
A8-B_Stikkleidning_Vatn PDF 2021-04-30 11:39:17
A8-C_Stikkleidning_Vatn PDF 2021-04-30 11:39:19
A9_isolert_kum PDF 2021-04-30 11:39:20
A10 Baioløysing PDF 2021-04-30 11:39:20
A11 Standard vasskum PDF 2021-04-30 11:39:21
A12 Drenering Vasskum PDF 2021-04-30 11:39:22
A13_Stikkleidning_avløp PDF 2021-04-30 11:39:23
A14 Steinfangkum med greinrøyr PDF 2021-04-30 11:39:25
A15 Steinfangskum - open PDF 2021-04-30 11:39:25
A16 Påkoplingskum trykkavløp PDF 2021-04-30 11:39:26
A17 Standardteikning Sandfang PDF 2021-04-30 11:39:27
A18_Vasskum_djup PDF 2021-04-30 11:39:27
B1 Sjekkliste Teknisk plan og sluttdokumentasjon DOCX 2021-04-30 11:39:28
B1-Sjekkliste-Teknisk-plan-og-sluttdokumentasjon PDF 2022-01-05 13:42:13
B2 - Krav til innmåling og sluttdokumentasjon DOCX 2021-04-30 11:39:29
B2-Krav-til-innmaling-og-sluttdokumentasjon PDF 2022-01-05 13:42:16
B3 Retningslinjer Slokkevatn - versjon Hardanger og Sunnhordaland DOCX 2021-04-30 11:39:30
B3-Retningslinjer-Slokkevatn-versjon-Hardanger-og-Sunnhordaland PDF 2022-01-05 13:42:17
B4 Norm trykkaukestasjonar - HardangerSunnhordland DOC 2021-04-30 11:39:31
B4-Norm-trykkaukestasjonar-HardangerSunnhordland PDF 2022-01-05 13:42:19
B5_Avløpspumpestasjon versjon Bømlo DOCX 2021-04-30 11:39:32
B5_Avlopspumpestasjon-versjon-Bomlo PDF 2022-01-05 13:42:20
B6 Pumpestasjonar avløp - Ullensvangmodellen DOC 2021-04-30 11:39:33
B6-Pumpestasjonar-avlop-Ullensvangmodellen PDF 2022-01-05 13:42:21
B7 Retningslinjer overvasshandtering DOC 2021-04-30 11:39:35
B7-Retningslinjer-overvasshandtering PDF 2022-01-05 13:42:22
B8 VA Norm Hardanger SunnHordland - Revisjonseningar 2020 DOCX 2021-04-30 11:39:36
B8-VA-Norm-Hardanger-SunnHordland-Revisjonseningar-2020 PDF 2022-01-05 13:42:23
Skjermbilde 2021-04-30 kl. 15.08.46 PNG 2021-04-30 14:13:17
Skjermbilde 2021-04-30 kl. 15.07.24 PNG 2021-04-30 14:14:17
Skjermbilde 2021-04-30 kl. 15.16.29 PNG 2021-04-30 14:17:18
Skjermbilde 2021-04-30 kl. 15.09.33 PNG 2021-04-30 14:12:42