Fjaler

• Nynorsk • Bytt til Bokmål

Om Fjaler Kommune

Kontaktperson: Preben Nilsen, Tlf. 57738048, e-post: preben.nilsen@fjaler.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Fjaler

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Fjaler Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
A1_Normtegning_Plan og lengdeprofil PDF 2021-11-16 14:34:05
A2_Normalprofil_Grøft PDF 2021-11-16 14:34:06
A3_Grøftestengsel betong PDF 2021-11-16 14:34:08
A4_Grøftestengsel_leire PDF 2021-11-16 14:34:10
A5-A_stikkledningar_vatn PDF 2021-11-16 14:34:13
A5-B Tilkopling stikkleidningar Sunnfjord PDF 2021-11-16 14:34:15
A5-C Tilkopling vasskum Sunnfjord kommune JPG 2021-11-16 14:34:16
A6_A Tilkopling av løp i kum PDF 2021-11-16 14:34:22
A6-B_Stikkleidning_Avlop PDF 2021-11-16 14:34:24
A7_Vasskum - ordinær PDF 2021-11-16 14:34:24
A8_Vasskum_Djup PDF 2021-11-16 14:34:25
A9_Brannhydrant PDF 2021-11-16 14:34:26
A10 Prinsippskisser SP OV Sandfang PDF 2021-11-16 14:34:27
A11_Pakoplingskum_Trykkavlop PDF 2021-11-16 14:34:27
A12_Sandfang PDF 2021-11-16 14:34:28
A13_Steinfangskum PDF 2021-11-16 14:34:29
B1 - Sjekkliste - Overordna VAO plan DOCX 2021-11-16 14:35:35
B2 Krav til innmåling og sluttdokumentasjon PDF 2021-11-16 14:36:01
B3 Sjekkliste - Overtaking av VA anlegg PDF 2021-11-16 14:36:20
B3 Sjekkliste - Overtaking av VA anlegg DOCX 2021-11-16 14:36:20
B4 mal på grunneigaravtale DOC 2021-11-16 14:36:43
B5 Retningslinjer Slokkevatn og sprinklarvatn DOCX 2021-11-16 14:37:03
B5 - retningslinjer slokkevatn - sprinklarvatn PDF 2021-11-16 14:37:03
B6 Norm trykkaukestasjonar DOC 2021-11-16 14:37:22
B7 Retningslinjer for overvasshandtering PDF 2021-11-16 14:38:39
B7 - Retningslinjer overvasshandtering DOC 2021-11-16 14:38:38
ekstrafil innlegging DOCX 2021-11-16 15:57:03