Oslo

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Oslo Kommune

Adresse:
Herslebs gate 5, 0561 Oslo
Kontaktinfo:
Eivind Åsnes, tlf: 90 53 94 12, e-post: eivind.asnes@vav.oslo.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Oslo

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Oslo Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Vedlegg 273 elektroanboringssadel PDF 2023-11-09 14:18:30
Vedlegg 166 Krav til oppbygging av kummer med plasstøpt bunnseksjon PDF 2023-11-13 14:12:34
Avløpspumpestasjon krav og utførelse PDF 2023-06-13 12:16:40
Vedlegg 91 vannmåler i målekum PDF 2023-10-15 19:14:36
Vedlegg 320 prinsipptegning reduksjonskum PDF 2023-10-15 19:20:10
Vedlegg 131 avvinkling i muffe og bøying av rør PDF 2023-10-17 09:58:56
Vedlegg 198 sammenkobling av PE-rør ved speilsvising PDF 2023-10-17 09:59:32
Vedlegg 184 betongkvalitet og bruksområder PDF 2023-11-15 08:48:22
Vedlegg 165 kumstige PDF 2024-02-05 12:36:13
Vedlegg 183 tilknytning til renovert avløpsledning PDF 2024-02-05 12:36:58
Vedlegg 183_1 A Tilkobling avstikkledning til renovert ledning med sadel PE PP PDF 2024-02-05 12:36:59
Vedlegg 183_2 Tilkobling av stikkledning til renovert ledning med innkapping på betongrør PDF 2024-02-05 12:37:00
Vedlegg 183_3 A Tilkobling av renovert ledning med innkapping av grenrør på strømpe PDF 2024-02-05 12:37:01
Vedlegg 183_4 A Tilkoblng av stikkledning til renovert ledning med Polva på betongrør med strømpe PDF 2024-02-05 12:37:02
Vedlegg 282_Trykkdifferansemåling PDF 2024-02-05 12:37:50
Vedlegg 104_Frostisolasjon PDF 2024-02-06 11:39:22
Vedlegg 33_Avstandskrav overdekning PDF 2024-02-06 11:39:50
Vedlegg 202 kum med manifold PDF 2024-02-06 12:52:05
Vedleggg 324 Tabell trekkrefter PDF 2024-02-07 08:23:48
Vedlegg 57 Kumavslutning PDF 2024-03-04 11:18:18
Vedlegg 3 renseplugg PDF 2023-08-11 12:10:44
Vedlegg 4 avstand til kum kabel PDF 2017-11-16 21:24:40
Vedlegg 5_Bunnseksjon_prefab kumring som innerforskaling 1 PDF 2018-03-05 12:54:38
Vedlegg 6 avregningsprofiler grøft PDF 2023-08-11 13:10:43
Vedlegg 7 Avregning istandsetting PDF 2023-05-15 12:43:52
Vedlegg 8_Grøftesnitt_avregningsprofil kombinert grøft A PDF 2018-11-06 09:24:22
Vedlegg 9_Grøftesnitt_avregningsprofil utvidelse ved kum PDF 2018-04-03 10:05:07
Vedlegg 10_Avstandskrav kjeller ledninger PDF 2018-04-03 10:47:32
Vedlegg 11_Avstand støttemur ledning PDF 2018-04-03 10:45:34
Vedlegg 12_Avstand kabler_VA PDF 2018-04-03 10:52:20
Vedlegg 13_Avstand sandfang PDF 2018-04-03 11:52:15
Vedlegg 14_Avstand stolpefundament_VA PDF 2018-04-03 10:49:40
Vedlegg 15_Hovedledn langs kraftlinjer PDF 2018-08-06 14:59:01
Vedlegg 16_Avløpsrenne_lengde-dybde-fall A PDF 2023-08-21 12:56:39
Vedlegg 18_Avløpsrenner 1 PDF 2018-03-05 16:11:03
Vedlegg 19_Avløpsrenner renneradie tabell 1 PDF 2018-03-05 16:12:55
Vedlegg 29 grøftesnitt PDF 2023-06-05 08:36:15
Vedlegg 32_Grøftesnitt fellesanlegg PDF 2018-04-03 10:54:54
Vedlegg 34_ utskifting av kumkjegle 1 PDF 2021-01-28 08:12:27
Vedlegg 35_ utskifting av topplate 1 PDF 2021-01-28 08:12:41
Vedlegg 36_Prefabrikkert kumbunn med sidegren 1 PDF 2018-03-09 13:32:00
Vedlegg 37_leirpropp PDF 2018-04-03 12:18:10
Vedlegg 38_grøfter med stort fall 1 PDF 2018-03-04 21:35:35
Vedlegg 39 Mellomdekker PDF 2023-05-08 10:07:28
Vedlegg 40_Plasttrusk med tilbakeslagsventil ø110 1 PDF 2018-10-05 10:11:39
Vedlegg 41 B Målekum eksempel PDF 2020-11-11 09:54:33
Vedlegg 42_Muffetyper tyton 1 PDF 2018-03-09 11:57:21
Vedlegg 43_ avstandskrav i store kummer A PDF 2020-03-02 12:05:07
Vedlegg 44_Avstandskrav kanaler nisjer A PDF 2020-03-02 12:05:34
Vedlegg 45_Avstandskrav_flens på tvers av røret 1 PDF 2018-03-09 12:33:11
Vedlegg 46_Avstandskrav_Boltemuffe 1 PDF 2018-03-09 12:34:15
Vedlegg 47_Avstandskrav_Tytonmuffe 1 PDF 2018-03-09 12:35:21
Vedlegg 48_Avstandskrav_Skrumuffe 1 PDF 2018-03-09 12:36:19
Vedlegg 49_Forankring PE i varerør i kum med klammer PDF 2018-02-25 15:15:59
Vedlegg 50_Forankring PE i varerør m PE krage og Flexi Fastpunkt PDF 2020-02-19 13:05:36
Vedlegg 51_Anboringsklammer 1 PDF 2018-03-05 09:53:13
Vedlegg 52_Skjøte trusk overgang eksist ny btg 1 PDF 2018-03-05 15:32:52
Vedlegg 53_Rørgjennomføring gummipakning A PDF 2023-01-09 13:01:22
Vedlegg 54_Overgang prosj til eksist avløpsledning 1 PDF 2018-03-09 13:56:33
Vedlegg 55 løfteoppheng hylser 1 PDF 2018-03-06 11:15:34
Vedlegg 56 IG-kum PDF 2018-02-19 13:51:27
Vedlegg 58 Dype kummer PDF 2023-05-08 09:29:34
Vedlegg 59_Dype avløpskummer kummer plasstøpt 1 PDF 2018-03-05 16:00:04
Vedlegg 60_Sikring med rist av store avløpsrenner 1 PDF 2018-03-09 13:47:10
Vedlegg 61_Stoppekranboks prefabrikkert topplate 1 PDF 2018-03-04 12:11:58
Vedlegg 63_Rehabilitering av kumrenne i avløpskum 1 PDF 2018-03-13 16:26:47
Vedlegg 64_Separering av spillvann og overvann i kum A PDF 2019-06-27 13:10:28
Vedlegg 65_Lukking av renne utførelse tett lokk A PDF 2019-06-27 13:09:38
Vedlegg 66_Trykkprøving i grøft mot eksist ledn i grøft 1 PDF 2018-03-05 14:48:32
Vedlegg 67_Produksjonstegning tett lokk A PDF 2019-06-27 13:10:54
Vedlegg 68_Prefabrikkert ø1200 kum med betongrenne 1 PDF 2018-03-02 14:58:15
Vedlegg 69_Prefabrikkert ø1200 kum med plastrenne PDF 2018-04-04 10:06:41
Vedlegg 70_ø1000 Sandfangkum 1 PDF 2018-03-14 08:21:18
Vedlegg 71 diverse armering PDF 2023-08-10 10:22:57
Vedlegg 72_Forankring av flenserør DN 100-200 1 PDF 2018-03-05 11:16:53
Vedlegg 73_Forankring eksist 100-150 i kumvegg mot125-180 PE 1 PDF 2018-03-05 11:24:32
Vedlegg 74 _Forankring av flenserør DN250- DN 300 1 PDF 2018-03-05 11:19:24
Vedlegg 75_ Forankring av 225- 315 PE 1 PDF 2018-03-05 11:25:53
Vedlegg 76_ Forankring av 355 PE 1 PDF 2018-03-05 11:27:10
Vedlegg 77_ forankring av flenserør DN 400 1 PDF 2018-03-05 11:20:46
Vedlegg 78_Stikningspunkt 3 ledn PDF 2017-11-20 14:12:12
Vedlegg 79_Stikningspunkt 2 ledn PDF 2017-11-20 14:11:22
Vedlegg 80_Stikningspunkt 1 ledn PDF 2017-11-20 14:10:23
Vedlegg 81 pefabrikkert vannkum med duktilt PDF 2023-08-10 10:23:40
Vedlegg 82_ prefabrikkert ristdekke 1 PDF 2018-03-05 13:14:14
Vedlegg 83_A_Nedgravd Ventil-T PDF 2023-09-26 14:13:01
Vedlegg 84_Kumrehabilitering_rehab med fiberarmert betong 1 PDF 2018-03-13 09:41:44
Vedlegg 85_Kumrehabilitering_rehab med innvendig strømpeforing 1 PDF 2018-03-13 09:38:46
Vedlegg 86_ Vannpumpestasjon krav og utførelse 1 PDF 2018-03-05 14:54:05
Vedlegg 87_Understøp btg rør 1 PDF 2018-03-05 13:07:19
Vedlegg 88_Etableing av mellomdekke i eksist.dype kummer 2 PDF 2018-03-09 13:19:28
Vedlegg 89_Beskyttelse av stikkledningspåkobling på PE 1 PDF 2018-03-05 10:05:52
Vedlegg 90_beskyttelse av flensmuffe B PDF 2020-11-18 11:27:05
Vedlegg 92_ WA-stop 1 PDF 2018-03-05 13:46:12
Vedlegg 93_Rørarr med 2RV og vannmåler A PDF 2019-09-05 12:46:08
Vedlegg 94_0 beskyttelse av skjøt PDF 2023-05-16 09:33:47
Vedlegg 95_Beskyttelse av løpemuffe B PDF 2020-11-18 11:28:17
Vedlegg 97 beskyttelse av elektromuffe 1 PDF 2018-04-04 13:41:14
Vedlegg 99_prefabrikkert fallkum, fallrør 2 PDF 2018-03-09 13:00:28
Vedlegg 100_Bremsekum PDF 2018-02-19 19:28:40
Vedlegg 101_Plasttrusk med tilbakeslagsventil ø160 1 PDF 2018-11-06 09:25:38
Vedlegg 103_Dype kummer ristdekke i eksist kum 2 PDF 2018-03-09 13:22:48
Vedlegg 105_plassering av fiberduk i grøft PDF 2018-04-03 11:43:57
Vedlegg 106_Stake spyle m retningsforandring PDF 2017-11-22 17:55:13
Vedlegg 107_stikkledningsforgrening vann 1 PDF 2018-03-05 10:22:57
Vedlegg 108_stikkledningsforgrening vann 1 PDF 2018-03-05 10:25:03
Vedlegg 109_stikkledningsforgrening vann 1 PDF 2018-03-05 10:16:33
Vedlegg 110_Tilknytning av stikkledningg m dobbeltmuffe_A PDF 2019-06-27 13:03:56
Vedlegg 111_Stikkledn forgrening vann i kanal PDF 2018-03-05 15:27:18
Vedlegg 112_Anboring på eksist hovedledn PDF 2017-11-15 11:55:52
Vedlegg 113_anboring_på ny dobbeltmuffet 1 PDF 2018-03-05 10:30:31
Vedlegg 114 Vannledning - tømming-spyling ensidig fall A PDF 2020-11-18 10:18:27
Vedlegg 115 Vannledning - tømming-spyling lavpunkt 1 PDF 2018-03-09 11:45:22
Vedlegg 116 Vannledning - lufting av høybrekk A PDF 2020-11-18 10:19:53
Vedlegg 117_Fastspenning_opplagring i tunnel og kanal PDF 2017-11-15 14:20:35
Vedlegg 118_Opplagring på konsoll i kanal-tunell PDF 2017-11-15 14:18:07
Vedlegg 119_opplegg betongkloss i kulvert PDF 2017-11-15 14:19:07
Vedlegg 121_Sprinklerkum plasstøpt bunnseksjon PE-hovedl m forbrukf PDF 2018-10-05 12:07:35
Vedlegg 122 sprinklerkum plasstøpt med bunnseksjon PE rør-B PDF 2020-11-18 10:42:51
Vedlegg 123_sprinkler dukt m forbr B PDF 2020-11-18 10:44:47
Vedlegg 124_Brannventil i kjeglekum 2 PDF 2018-03-09 11:51:20
Vedlegg 125 Brannventil i kum med topplate 1 PDF 2018-03-05 14:05:28
Vedlegg 126_Målekum vann 1 PDF 2018-03-06 11:47:19
Vedlegg 127_Mark_kum_jord_ø650 1 PDF 2018-03-05 10:54:03
Vedlegg 128 markeringskum jordgrøft ø 800 mannhull 1 PDF 2018-03-05 10:55:25
Vedlegg 129_Mark_kum_fjell_ø650 1 PDF 2018-03-05 10:50:25
Vedlegg 130_Mark_kum_fjellgrøft ø 800 1 PDF 2018-03-05 10:51:49
Vedlegg 133 Forankring i kumvegg B PDF 2020-11-18 11:33:48
Vedlegg 134_Reduksjonskum vann C PDF 2020-11-11 09:39:56
Vedlegg 135_Vannfyllerikum-bilde 1 PDF 2018-03-06 13:17:05
Vedlegg 136 forankring i kumvegg A PDF 2020-11-18 11:39:58
Vedlegg 137_Vannfyllerikum A PDF 2020-11-18 10:47:21
Vedlegg 138_Reduksjonskum-arrangement B PDF 2019-09-05 12:44:40
Vedlegg 139 gjenbruk av kantstein, brostein etc 1. PDF 2018-03-07 11:17:03
Vedlegg 140_Stake_spyle_800 B PDF 2022-12-13 10:48:16
Vedlegg 141_Stake_spyle_650 A PDF 2022-12-13 10:48:38
Vedlegg 142_Vippekum 1 PDF 2018-03-09 13:45:43
Vedlegg 143_Overløpskum PDF 2018-02-19 17:09:36
Vedlegg 144_DN400 overførselseledning A PDF 2020-11-18 10:49:25
Vedlegg 145_DN500 Overførselseledning A PDF 2020-11-18 10:52:12
Vedlegg 146_Større enn DN500 overførselseledning A PDF 2020-11-18 10:54:36
Vedlegg 147_steinfangskum 1 PDF 2018-03-09 13:41:52
Vedlegg 149 Fordrøyningsbasseng 1 PDF 2018-03-09 13:44:43
Vedlegg 150_Steinfangskum plasstøpt 1 PDF 2018-03-14 08:18:42
Vedlegg 151_Stikklening avløp_kjerneboring i kum 1 PDF 2018-03-05 13:35:28
Vedlegg 152 Tilknyt sandfangsledn med kjerneboring 52 1 PDF 2018-03-05 13:13:05
Vedlegg 153_Stikkledning avløp m grenrør m flex seal 1 PDF 2018-03-12 14:25:03
Vedlegg 154 konsoll i vannkum PDF 2018-03-04 19:33:53
Vedlegg 155 stoppekranboks plasstøpt dekke 1 PDF 2018-03-04 12:13:19
Vedlegg 156_Isolering av kjeglekummer 2 PDF 2018-03-08 16:22:44
Vedlegg 157_isolering av platekum PDF 2018-04-03 10:07:59
Vedlegg 158_isolering av plasstøpte firkantkummer PDF 2018-04-03 10:09:53
Vedlegg 159 tette lokk 1 PDF 2018-03-09 13:28:32
Vedlegg 160_revA - Gitterrister for innstøping PDF 2023-08-10 09:53:02
Vedlegg 161 sprinklerkum dukt B PDF 2023-08-10 09:43:15
Vedlegg 162_Skille privat_kommunalt eiendomsforhold_A PDF 2019-06-27 13:07:08
Vedlegg 163_Ledd på utsiden av kum_VL B PDF 2021-09-15 14:09:36
Vedlegg 164_Betongpropp i grøft PDF 2017-11-16 22:01:06
Vedlegg 167_Plasttrusker PDF 2018-02-19 15:07:29
Vedlegg 168 c-klasser PDF 2017-09-15 14:27:46
Vedlegg 169_Nedstigningshus-A PDF 2019-09-05 12:42:33
Vedlegg 170_Luftekum A PDF 2020-11-18 10:58:32
Vedlegg 171_Trykkprøving i grøft C1 PDF 2022-11-15 11:23:38
Vedlegg 172 optikum A PDF 2022-10-12 12:06:43
Vedlegg 173 prefabrikkert vannkum. med PE PDF 2023-08-10 10:23:22
Vedlegg 174_flensovergang utenfor kum A PDF 2020-11-18 11:00:20
Vedlegg 176_Tømmekum A PDF 2020-11-18 11:02:30
Vedlegg 177_Tilkobl stikkledn grenrør 1 PDF 2018-03-05 15:30:21
Vedlegg 178_Tilkobl stikkledn avløp i kum 2 PDF 2018-03-09 12:49:58
Vedlegg 179_Tilkobl stikkledn avløp i stake_spyle 1 PDF 2021-01-28 07:56:58
Vedlegg 180_ Tilkobling med kjerneboring 1 PDF 2018-03-09 12:54:02
Vedlegg 181_Tilkobling med sadelgrenrør 1 PDF 2018-03-05 15:31:35
Vedlegg 182_Tilknytning med polva 1 PDF 2018-03-02 14:31:55
Vedlegg 185_ Forgreningshøyde stikkledning større enn 600 1 PDF 2018-03-02 13:53:59
Vedlegg 186_ Forgreningshøyde stikkledning mindre enn 600 1 PDF 2018-03-02 13:49:12
Vedlegg 187 Optikum ø 650 spyle stake 1 PDF 2018-03-09 13:52:01
Vedlegg 188 briljant kum PDF 2018-02-19 13:53:46
Vedlegg 190_Ledning i grøft med strekkfast utførelse 1 PDF 2018-03-02 16:10:38
Vedlegg 191 pe lengdeutvidelse 1 PDF 2018-03-05 11:44:51
Vedlegg 192_Beskyttelse av elektromuffe PDF 2018-03-01 22:21:51
Vedlegg 193 anboringsventil A PDF 2019-06-27 13:11:29
Vedlegg 194 anboringsventil med spindel A PDF 2021-06-11 07:41:14
Vedlegg 195_Forankring av PE-rør i kum A PDF 2020-11-18 11:43:52
Vedlegg 196 beskyttelse elektrosadel 1 PDF 2018-03-01 22:22:42
Vedlegg 197 sprinkleranlegg bestemmelser PDF 2018-10-05 12:10:53
Vedlegg 199_Tilknytning på dukt hovedledning 1 PDF 2018-03-05 10:28:22
Vedlegg 200_anboring PE 1 PDF 2018-03-05 10:14:24
Vedlegg 201 PE langtidskrefter PDF 2017-11-20 22:29:01
Vedlegg 203 tiltrekninggsmoment 2 PDF 2019-08-15 11:12:11
Vedlegg 204 Dimensjonering tømming av ledninger PDF 2017-11-20 21:54:54
vedlegg 205 bøyler 1 PDF 2018-03-06 11:17:00
Vedlegg 206_dyp vannkum plasstøpt A PDF 2020-11-18 11:04:31
Vedlegg 207_dyp vannkum prefab B PDF 2020-11-18 11:06:17
Vedlegg 208 kumgruppe Ø1600 og Ø 1200 A PDF 2020-11-18 11:09:30
Vedlegg 209_Avløpskum plasstøpt 2 PDF 2021-01-28 08:10:18
Vedlegg 210_Plan og profiltegning 1 PDF 2018-02-28 21:38:46
Vedlegg 211_Plantegning 2 PDF 2018-08-07 09:28:12
Vedlegg 212_Lengdeprofil 2 PDF 2018-08-07 09:32:37
Vedlegg 213_Form-og arr 1 PDF 2018-02-28 21:43:27
Vedlegg 215_Bøyeliste eksempel PDF 2018-08-06 12:47:33
Vedlegg 216_Anleggsrapport eksempel 1 PDF 2018-08-06 14:48:24
Vedlegg 217 forklaring overenskomst 1 PDF 2018-03-06 14:53:35
Vedlegg 218_Arrangementstegning PDF 2018-01-10 19:08:05
Vedlegg 219 fallkum syklon PDF 2018-02-19 16:54:42
Vedlegg 220_Tiltaksplan 1 PDF 2018-02-28 22:18:00
Vedlegg 221 fallkum med dempevegg PDF 2018-02-19 16:55:20
Vedlegg 222_Stykkliste B PDF 2023-01-02 14:53:14
Vedlegg 224 målerenne. PDF 2018-02-20 11:25:21
Vedlegg 225 Krav til speilsveis av rør og rørdeler i polyetylen PE - C PDF 2021-09-14 08:51:41
Vedlegg 226 Krav til elektroveis av rør og rørdeler i polyetylen PE - C PDF 2021-09-14 08:53:32
Vedlegg 227 Krav til ekstrudersveis av kappe i polypropylen (PP) - C PDF 2021-09-14 08:58:23
Vedlegg 228_Tittelfelt internt PDF 2018-02-01 12:14:20
Vedlegg 229_Tittelfelt ekstern PDF 2018-02-01 12:14:23
Vedlegg 231_Prototypetegning 1 PDF 2018-02-28 22:31:23
Vedlegg 232 Stykkliste PDF 2023-05-30 08:34:36
Vedlegg 233_Tegningsliste PDF 2018-08-07 10:38:29
Vedlegg 234_Prefabrikkert sprinklerkum PDF 2018-10-05 12:03:25
Vedlegg 235 PDF 2017-03-08 20:14:33
Vedlegg 236_kulvert va + annen infrastruktur 1 PDF 2018-03-07 11:12:36
Vedlegg 237 Mal kravspesifikasjon A PDF 2020-11-18 10:11:22
Vedlegg 238_kulvert kun VA 1 PDF 2018-03-07 11:11:23
Vedlegg 239_prefabrikert kulvert ø 1600 og ø 2000 1 PDF 2018-03-07 11:13:52
Vedlegg 240_Avlastningsplate for plasstøpt kum 1 PDF 2018-03-01 12:54:15
Vedlegg 241_Beskyttelse av dobbeltmuffe m gj vorte A PDF 2020-11-18 13:14:51
Vedlegg 242_Fundamentering av grøftesnitt_magerbetong A PDF 2018-11-06 10:20:36
Vedlegg 243 Fundamentering av grøftesnitt_knuste masse A PDF 2018-11-06 10:21:32
Vedlegg 244 Forprosjektrapport for ekstern bruk PDF 2018-04-05 08:00:01
Vedlegg 245_overdekning fortau 1 PDF 2018-03-01 12:49:01
Vedlegg 246 Prinsipp veioppbygging 1 PDF 2018-03-01 12:41:16
Vedlegg 247 Ventil T-rør med kontrolluttak A PDF 2020-11-18 13:27:24
Vedlegg 248_ Kontrolluttak B PDF 2020-11-18 13:18:58
Vedlegg 249 mottakskontroll PDF 2018-08-06 13:59:17
Vedlegg 250 Batek overgang 2 PDF 2018-03-09 14:59:21
Vedlegg 251 løpemuffe 2 PDF 2018-03-09 15:03:22
Vedlegg 253_Ledningsgrøfter i jord-fjell A PDF 2020-07-14 10:29:59
Vedlegg 254 Spjellventil plassering 1 PDF 2018-03-12 13:49:37
Vedlegg 255_Kum ø2000 og ø1200 - 3 ledninger B PDF 2021-01-28 08:11:27
Vedlegg 256 Eksempel enkel kum med topplate 2 PDF 2018-03-09 14:49:05
Vedlegg 257_Målekum Avløp PDF 2018-03-15 13:24:00
Vedlegg 258_Kum ø1600 og ø1200-4 ledninger B PDF 2021-01-28 08:11:57
Vedlegg 261 B_funksjonsbeskrivelse målekum PDF 2023-02-16 11:13:22
Vedlegg 262 Eksempel kumgruppe ø1600 og ø1200 PDF 2018-02-25 19:34:59
Vedlegg 263_Kum ø1600 A PDF 2021-01-28 08:11:06
Vedlegg 266 Skruelengde PN 16 A PDF 2022-02-21 13:45:06
Vedlegg 278 diverse stikkledningskummer 1 PDF 2018-03-05 10:36:40
Vedlegg 279_Vannmengdemåler-A PDF 2019-09-05 12:44:00
Vedlegg 280 samlestokk for red kum PDF 2017-12-06 12:28:07
Vedlegg 281_PT1 og PT2 B PDF 2019-10-24 12:16:17
Vedlegg 259_Kum ø1400-1 ledning 2 PDF 2018-03-09 14:51:36
Vedlegg 260_Eksempel kumgruppe ø1400 og ø1200 A PDF 2020-11-18 11:15:05
Vedlegg 264 Funksjonsbeskrivelse reduksjonskum PDF 2018-08-07 12:12:50
Vedlegg 265 Funksjonsbeskrivelse vannfylleri 1 PDF 2018-03-09 11:37:31
Vedlegg 267 Standard kum gruppe med ø2000 og ø1200 1 PDF 2018-03-09 14:18:50
Vedlegg 269 gummimansjett A PDF 2019-06-27 13:05:14
Vedlegg 270 Vannledning - tømming-spyling ensidig fall – med avgrening 1 PDF 2018-03-04 12:36:04
Vedlegg 271 Vannledning - tømming-spyling lavpunktl – med avgrening 1 PDF 2018-03-06 13:53:20
Vedlegg 272 Vannledning - lufting av høybrekk – med avgrening 1 PDF 2018-03-04 12:40:57
Vedlegg 274_Plan for sikring av grøft 2 PDF 2018-03-02 11:43:10
Vedlegg 275_Lufting og tømming_detalj 2 PDF 2018-03-09 10:49:19
Vannledning lufting - < DN 300 PDF 2023-01-09 12:51:28
Vedlegg 277 Tiltrekking av bolter diagram 1 PDF 2018-03-04 12:51:31
Vedlegg 283 sikring av kumlokk 1 PDF 2018-03-06 12:57:23
Vedlegg 284 nedgravd ventil med brannuttak A PDF 2020-11-18 11:19:11
Vedlegg 287 kumlokk med St logo 1 PDF 2018-03-05 12:39:43
Vedlegg 285 tabell selvspyling spill og overvann 1 PDF 2018-03-05 15:02:35
Vedlegg 288 brannydrant PDF 2018-03-06 13:39:13
Vedlegg 289 kapping av rør 2 PDF 2018-03-04 13:58:52
Vedlegg 290_Dobbeltmuffe med gjengevorte 1 PDF 2019-07-04 07:29:13
Vedlegg 291_Forankring flensgods i vegg DN 100-300 B PDF 2020-11-18 11:47:08
Vedlegg 292_Forankring av PE i kum med PF 1 PDF 2020-11-18 11:50:01
Vedlegg 293 avstand mellom kum til brannobjekt PDF 2018-03-05 13:59:57
Vedlegg 294_forankring av ledning yttersiden kumvegg-utførelse PDF 2017-12-08 11:46:32
Vedlegg 296 Skruelengde PN 10 rev 1 PDF 2020-01-22 16:18:02
Vedlegg 297 Logg speilsveis 05 06 2018 PDF 2018-08-06 15:10:56
Vedlegg 298 Logg elektrosveis 05 06 2018 PDF 2018-08-06 15:11:11
Vedlegg 299 Logg ekstrudersveis 05 06 2018 PDF 2018-08-06 15:11:38
Vedlegg 300 eksempel reduksjonventilkum B PDF 2020-03-03 13:26:20
Vedlegg 304 PE-skjøt_ B PDF 2021-06-11 09:31:46
Vedlegg 305_0 A Beskyttelse PE-skjøt utvendig kum PDF 2023-05-16 10:00:56
Vedlegg 306 skjøtemuffer C PDF 2023-02-28 14:08:03
Vedlegg 307 brannkummer A PDF 2020-11-18 11:23:42
Vedlegg 308 A beskyttelse skjøter PDF 2020-11-18 13:33:32
Vedlegg 310 standard dimensoner på ledninger PDF 2023-08-30 09:55:39
Vedlegg 311 farge og merking av ledninger PDF 2023-08-30 09:55:55
Vedlegg 312 grunnforhold og overflatetrykk PDF 2023-08-30 09:56:08
Vedlegg 313 legge område for ledninger PDF 2023-08-30 09:56:26
Vedlegg 314 Sokkel og kabelføring målekum PDF 2023-01-12 10:22:13
Vedlegg 315 Teknisk_beskrivelse_kabelgrøft PDF 2023-02-27 13:53:02
Vedlegg 316 fallrist - sikring PDF 2023-01-12 10:21:58
Vedlegg 317 tilknytningsskap PDF 2023-02-27 13:53:34
Vedlegg 318 jordingsbolt PDF 2023-01-12 12:25:17
Vedlegg 319 eksempler påtilkobling i grøft PDF 2023-08-20 14:44:18
Vedlegg 322 Provisorisk-vannforsyning eksempel PDF 2023-08-20 12:22:39